Interessos

Als enllaços següents hi trobareu materials i articles sobre temes de llengua que m’interessen:

Sinoparlants: sobre l’ensenyament del català a persones de llengua primera xinesa

Aprenentatge reflexiu

Neofalantes: sobre els nous parlants

Bancs d’activitats: pàgines que ofereixen activitats per a l’aula de llengua estrangera