El diari de lectura en l’ensenyament de català per a adults

Aquesta experiència va publicar-se a les actes del I Congreso Nebrija en Lingüística aplicada a la Enseñanza de Lenguas, el 2013. Durant el congrés vam presentar l’activitat en un pòster, que podeu descarregar aquí: e_poster_madrid_2012_editora_128_7511_1