Termes CLE

termesCLE

Termes CLE és un projecte per recollir en un sol espai terminologia en català d’aprenentatge i ensenyament de llengües. Una petita explicació de termes com analfabet, focus on form, tasca, mètode o hipòtesi del període crític, per posar només alguns exemples, pot ser útil per a professors en formació inicial o continuada, per ajudar-los a trobar ràpidament termes clau que els permetin accedir a lectures especialitzades, posar noms i cognoms a les pràctiques que ja duen a terme a l’aula o bé els donin idees per millorar la pràctica diària.

Si voleu participar-hi, només heu de donar-vos d’alta al wiki i començar a escriure.