Objectius

Aquest bloc va començar per poder compartir els recursos que solc utilitzar a l’aula, perquè crec de debò que tots els professors ho hauríem de fer. Les raons? Per fer millor la feina, perquè els alumnes estiguin més ben atesos, perquè esdevinguin usuaris competents de la llengua, per frenar automatismes, per treballar amb més coneixement de causa, perquè tantes vegades les idees que tenen altres professors ens són útils.

Per aquest motiu, el bloc combina els àmbits teòrics i els pràctics, recursos d’aula i d’aprenentatge en general, lectures i preguntes.

Com veureu a l’apartat “Temes del bloc”, aquí hi trobareu continguts relacionats amb el 2.0, activitats de classe, l’autonomia de l’aprenent, cultura, foment de la interacció, formació de professors, llengües, llibres i mètodes i enfocaments.

Si us interessa algun dels apunts, us animo a comentar-lo, ja sigui perquè hi esteu d’acord o perquè no, per puntualitzar la informació que s’hi proporciona, per ampliar-la, per donar a conèixer recursos i idees a tothom que passi pel bloc… Aquesta és la segona funció del lloc: fer servei al diàleg sobre les qüestions d’aprenentatge de la llengua.

Es parla molt d’aprenentatge entre iguals: els professors de llengua ho som, i hem d’aprendre els uns dels altres.