Mètodes

COMAJOAN, Llorenç (1999). “Mètodes, teoria i ensenyament de llengües estrangeres: una relació complexa”. Llengua i Ús, num. 14, p. 45-53.

KUMARAVADIVELU, B. (1994). “The postmethod condition: (E)merging strategies for second/foreign language teaching in TESOL”. Quartely, pp. 27-49.

LITTLEWOOD, William (1996). La enseñanza comunicativa de idiomas: Introducción al enfoque comunicativo. Madrid: Cambridge University Press.

MARTÍN PERIS, Ernesto (2001). “Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives? (I)”. Llengua i Ús, núm. 21, p. 54-60.

MARTÍN PERIS, Ernesto (2001). “Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives? (II)”. Llengua i Ús, núm. 22, p. 50-60.

NUNAN, David (2011). La enseñanza de lenguas basada en tareas. Madrid: Edinumen.

RANCIÈRE, Jacques (1987). Le maître ignorant. Paris: Fayard.

RICHARDS, Jack C; Rodgers, Theodore S (1998). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambrigde University Press.

WOODWARD, Tessa (2002). Planificación de clases y cursos. Madrid: Cambridge University Press.