Llengües d’origen

BORDALLO, Félix (2003). Ensenyar català i castellà a persones d’origen xinès: Fullet d’orientacions al docent del mètode d’ensenyament. Barcelona: La Formiga. [Material per a sinoparlants]

BURGUESA, M. Antònia; Torras, Maria (2011). Ara i Adés: Aprenentatge del català i llengües d’origen. Benecé Produccions SL.

Diversos autors (2000) . Materials pedagògics: La cultura filipina, magribina i pakistanesa. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d’Educació. Districte de Ciutat Vella. Fundació CIDOB.

GRÀCIA, Lluïsa (2009). Llengua i immigració: La influència de la primera llengua en l’adquisició del català com a segona llengua. Vic: Eumo Editorial.