Llengua oral per a no alfabetitzats

BAYARRI, Eva; GUASCH, Emma (2009). Xerrameca. Consorci per a la Normalització Lingüística.

Català Inicial + alfabetització. CFA Els Tarongers.

MIQUEL, Lourdes (1998). Modelo de programación de cursos de lengua oral para inmigradas no alfabetizadas. Girona: GRAMC.

MOLINA, Mònica. [et al.] (2004). Guia per als cercles de conversa. Salt: Pla de formaciód’adults de Salt.

VILLALBA, Félix; Hernández, M. Teresa (2003). Recursos para la enseñanza oral del español a inmigrantes no alfabetizados. Madrid: Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación Académica.