Models orals

Últimament he de fer força comentaris dels textos dels alumnes a través de correu i d’aules virtuals. En aquest context, a més d’adorar infinitament les fitxes de l’Optimot, que com molts diuen és una estructura d’estat com una casa de pagès, m’estan fent molt servei aquests altres dos recursos:

              

El primer ús que els trobo és l’obvi: si cal fer comentaris a un estudiant sobre una intervenció oral, el puc dirigir a Forvo perquè senti com calia pronunciar correctament aquella paraula que ha errat. Si la paraula no existeix a Forvo, la gravo ràpidament amb Vocaroo i comparteixo l’enllaç de la gravació amb l’estudiant.

A mesura que els faig anar, però, m’adono que encara tenen un altre ús, molt més potent perquè canvia la perspectiva habitual dels alumnes sobre la relació entre llengua oral i llengua escrita (solen creure que l’escrita determina l’oral, i que la precedeix, i no dic que massa sovint no sigui culpa dels professors mateixos). Gràcies al fet de poder-los utilitzar de forma tan senzilla i ràpida, puc tenir l’hàbit de fer consideracions del tipus:

En lloc de la empresa has d’escriure l’empresa, perquè ho pronunciem així [i aquí, enllaçar-hi la gravació pronunciant la darrera].

M’agrada perquè miro d’usar terminologia lingüística amb els alumnes només quan és estrictament necessari i, en lloc d’això, intento apel·lar als coneixements que es poden adquirir com a usuari de la llengua. En l’exemple anterior ens estalviem de parlar d’apostrofació, de vocals, d’articles, de masculins i femenins… A més, d’aquesta manera li dic a l’alumne que llengua escrita i oral estan vinculades, i poso cadascuna d’elles al lloc que li pertoca.

I tot això, amb el mateix temps, o menys, que trigaria a fer l’explicació per escrit o enllaçar un material.

http://ca.forvo.com/_ext/ext-prons.js?id=866457