Català Talks

Tot just ara les escoles estan donant importància a les presentacions orals davant d’un auditori. Això vol dir que són molts els aprenents a qui se’ls posen els pèls de punta quan han de fer-se escoltar per part d’algú que no sigui únicament el professor, però crec que hi ha motius poderosos per insistir a millorar aquesta capacitat en els estudiants de llengua.

En primer lloc, si es posen nerviosos quan s’han de fer escoltar en català, com poden estar pendents de la correcció gramatical, la fonètica o de buscar la paraula adequada? I encara més, no és probable que deixin d’usar el català precisament per aquesta inseguretat?

I en segon lloc, de la mateixa manera que un bon text escrit no ho és només per la correcció lingüística, sinó també per la distribució adequada de la informació o l’ús precís  del lèxic, és a dir, aquells factors lligats a la comunicablitat, en les expressions orals l’únic element important no és la correcció fonètica o gramatical. Que el text sigui prou precís, que no hi hagi repeticions, que estigui estructurat, són elements imprescindibles d’una comunicació eficaç.

Per poder desenvolupar aquestes capacitats comunicatives cal que gestionem les resistències, els temors, els nervis. Però ho farem segurament en bé de més i millor expressió en català. Ja que hi som, proposem activitats versemblants, divertides o interessants. Un cicle de conferències sobre un tema que interessi al grup, unes presentacions que siguin necessàries per activitats posteriors, que permetin a cadascú compartir el que vulgui amb els altres… Sigui com sigui, cal que assumim que també som professors de comunicació.