Intercomprensió docent

SDC14974De teories sobre l’aprenentatge de llengües –i de mètodes, per tant– n’hi ha i n’hi ha hagut moltes, potser tantes com llengües que han tingut consciència de ser apreses, i és lògic que sigui així. Fins i tot, és lògic que n’hi hagi més d’una per cada llengua. Perquè les teories sobre l’aprenentatge semblen molt etèries, però es creen a partir de la història d’aprenentatge de cada llengua, és a dir: qui ha après aquella llengua, per a què la volia, quina llengua s’ha volgut aprendre, quines habilitats lingüístiques tenen més prestigi.

Per algun motiu, que em sembla que és que els teòrics i els executants viuen d’esquena, passem d’aquests fets palpables a d’altres que esdevenen veritats intocables: el més important és comunicar, les faltes d’ortografia són intolerables, s’aprèn repetint, cal relacionar els coneixements, el que es treballa a l’aula ha de ser rellevant per als estudiants, cal interioritzar les estructures –aquesta sempre m’ha fet gràcia, és gairebé mística–, s’aprèn a parlar només parlant molt, no s’ha de traduir, la pronunciació no és important, les correccions desmotiven els estudiants, i tantes altres, segons en quina tradició ens fixem. Ens dediquem a aplicar manaments que creiem universals i que ja no recordem d’on vénen.

Per tant, l’habilitat principal d’un professor de llengües consisteix a no donar per bons d’entrada cap d’aquests manaments i diversificar els mètodes segons els aprenents i les seves aspiracions, però també segons quins usuaris de la nostra llengua volem, nadius i no nadius. En això hi té molt a veure el fet de tenir curiositat per altres tradicions d’ensenyament, que han elaborat altres teories perquè han viscut altres circumstàncies. Aquesta necessitat passa per l’accés a altres llengües, que sovint es pot limitar a la comprensió escrita i oral; escrita per poder llegir blocs i discussions a peu de bloc, llibres i articles; oral per poder veure vídeos, cada cop més freqüents.

Així, els professors de llengües tenim una necessitat d’intercomprensió específica: entendre aquest tipus de textos. Amb poca dedicació podem familiaritzar-nos amb la terminologia específica del nostre àmbit en diverses llengües. Podem voler aprendre més profundament una llengua, però per aquest propòsit, en tenim prou amb això. El benefici? Un ensenyament motivador i, per tant, eficaç.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tria la teva aventura: