Memo: activitats de vocabulari

lkg-memocombo_fwFa temps, durant una sessió sobre vocabulari en una formació per a professors de llengües estrangeres a l’EOI de Drassanes, una professora ens va recomanar aquest llibre (Memo. Langenscheidt Verlag, 1995–1996). Ja ens va dir que el fet que estigués en alemany no era cap impediment per poder-ne treure idees, i és ben cert.

Les tècniques per treballar el vocabulari que s’hi mostren són tan visuals, que no cal llegir res. Hi ha, per exemple, una roda amb les quatre estacions i vocabulari relacionat, cada tema en un cercle concèntric als altres; hi ha escales de classificació del vocabulari en positiu i negatiu, com si anéssim omplint branques d’un arbre; imatges d’obres d’art que serveixen per recordar i ampliar el vocabulari del cos…

Encara que no ho sembli a primer cop d’ull –i menys amb la maquetació de les pàgines, espessa, tota en blanc i negre–, moltes d’aquestes activitats tenen un plantejament interactiu, serveixen per treballar en grups i fins i tot col·laborativament. S’hi poden trobar activitats més obertes i més tancades, unes que serveixen per recordar paraules ja conegudes i altres que ajuden a fer coses amb paraules noves, o totes dues coses alhora. Així, per exemple, hi ha una activitat amb unes quantes paraules sobre el cos (mans grosses, cabells negres, cos espigat…) que demana descriure l’home o la dona ideal als companys del grup.

Aquests dies que toca tornar a programar, segur que em farà servei. Trobo que en els nivells avançats descuido massa el vocabulari, que costa que els estudiants n’augmentin el repertori. Cal arromangar-se, doncs.

________________________________________________________________________________

Tria la teva aventura: