Objectius individuals

SDC14792A l’hora de programar un curs és adequat preveure activitats extra, per tal que els alumnes que estan més implicats en el seu aprenentatge puguin arribar fins on vulguin. És clar que qualsevol aprenent pot fer el que li vingui de gust en el seu temps lliure amb la llengua que aprèn, però diria que si les activitats en qüestió són proposta del professor, la motivació per fer-les és major, potser perquè així la feina que fa l’aprenent té un seguiment garantit, cosa que hi aporta un plus. A més, com a aprenent tens la sensació que el professor també et té en compte, a tu, que et prens l’estudi de la llengua molt seriosament.

Aquestes activitats poden ser tant textos escrits com orals, i és interessant fomentar-ne uns o altres segons el que necessiti més l’aprenent.

Una font d’enunciats divertits per a aquestes activitats pot ser el The daily post, el Taller d’escriptura creativa, pel·lícules i també l’actualitat, que permet acostar els aprenents a la cultura lligada a la llengua que aprenen.

A l’hora de corregir comentar els textos, recomano amb entusiasme eines com Screenr (vídeo) i Vocaroo (veu). No només utilitzen la llengua oral, que sol ser la Ventafocs quan aprenem una llengua, sinó que aporten calidesa a l’ús de la xarxa, per la familiaritat que crea el fet de sentir la veu del teu professor, cosa que suavitza les reticències d’alguns estudiants. D’altra banda, amb una correcció didàctica ajudem que els aprenents vagin fent seves les eines en xarxa per esdevenir autònom lingüísticament: diccionaris, traductors, conjugadors de verbs…

Soleu proposar activitats optatives als vostres estudiants? Quines? Quantes?