Idees rebudes

9782757810972FSParlar sobre els prejudicis lingüístics és una activitat sempre adequada, perquè són com aigües que corren sense que ningú, tret dels especialistes, s’aturi a fer-hi un cop d’ull; però també és adequada en un curs de llengua. A més, pot ser una activitat força senzilla de muntar, amb moltes de les dinàmiques de grup que sovint utilitzem a classe, especialment les que estan pensades per verbalitzar creences. Parlar de les llengües que creiem intrínsecament fàcils o difícils, de les que creiem belles o lletges, cultes o incultes, útils o inútils… i desfer aquests mites pot ajudar a tenir més ciutadans que estimin les llengües amb coneixement de causa, i suposo que deveu estar d’acord amb mi que ens fa molta falta.

Fins aquest estiu tenia notícia d’aquests dos reculls de prejudicis lingüístics:

 • Tuson, J. (1988). Mal de llengües. A l’entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries.
 • Moreno Cabrera, J. C. (2000). La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística. Madrid: Alianza.

I la llista s’ha ampliat aquest agost amb Catalogue des idées reçues, de Marina Yaguello (Éditions du Seuil, 1988). Aquesta lingüista és russa i treballa a París, un lloc en el qual defensar la dignitat de totes les llengües deu ser una gesta encara superior que la de Moreno Cabrera, que treballa a Madrid (tal com mostra aquesta imatge, de la llibreria Gilbert Jeune de París):

El llibre parla de 23 prejudicis lingüístics, entre els quals:

 • La funció del lingüista
 • La dificultat d’establir les fronteres entre els parlars i, per tant, de definir què és una llengua i de comptar quantes n’hi ha
 • Llengües grans i petites
 • Dins una mateixa llengua no poden haver-hi gaire diferències
 • Alguns parlants –curiosament, les classes baixes– estan genèticament  incapacitats per pronunciar determinats sons
 • Una nació, una llengua
 • Totes les llengües tenen noms, adjectius, complements directes, masculins i femenins gramaticals…
 • Hi ha llengües sense gramàtica
 • El que no és al diccionari, no pot ser a la llengua
 • Hi ha llengües més simples que altres, i això defineix també els seus parlants

Finalment, Yagüello ofereix una bibliografia completa però senzilla de resseguir, perquè es divideix en temàtiques molt concretes:

 • Sobre les nocions de llengua i llenguatge
 • Sobre les llengües vehiculars
 • Sobre el condicionament acústic de la llengua primera
 • Sobre els criolls i els pidgin

Així doncs, tant si busqueu una lectura com a lingüistes com si la busqueu per preparar una activitat a l’aula, us recomano que llegiu  d’aquest volum.

________________________________________________________________________________

Tria la teva aventura: