Intercomprensió oral?

índexDimecres passat, dia 26 de juny, a la Jornada d’Intercomprensió Lingüística vam poder conèixer iniciatives, cursos, materials, experiències i pàgines de referència relacionats amb la intercomprensió, sobretot en el seu vessant més lligat a l’aprenentatge de llengües.

S’hi va comentar que no era gaire observable un canvi de comportament entre els estudiants que rebien la formació que incloïa la intercomprensió, és a dir, que manifestaven que gràcies a la formació eren més conscients de la diversitat lingüística i de la possibilitat d’entrendre’s, però que segurament les converses multilingües no formaven part de les seves comunicacions diàries. És comprensible: imagineu-vos, per exemple, que apreneu a llegir francès, a través de les estructures, el lèxic comú i els falsos amics. Quins problemes, però, encara, per entendre un francòfon que us demana els apunts! La intercomprensió escrita té ple sentit quan es dirigeix als usos acadèmics, en què tradicionalment s’ha transmès el coneixement pel canal escrit, però això també està canviant, especialment amb els vídeos didàctics o les conferències.

Si facilitem estratègies per a la comprensió oral entre les llengües romàniques, les possibilitats d’intercomprensió oral augmentaran, i potser serà possible aquell escenari imaginat per Umberto Eco: cadascú parlant la seva llengua, podent-se explicar completament sense haver de limitar-se per l’expressió en una altra llengua, i tothom podent entendre el que hi ha darrere la llengua de l’altre.