Teatre a l’aula

Les lectures dramatitzades tenen diversos avantatges, per a un estudiant de llengües:

  • Cal treballar en equip, dinàmica motivadora per a la majoria dels aprenents i que permet un ús real de la llengua quan cal acordar detalls de l’escena.
  • La preparació de la lectura permet la repetició, un exercici bàsic per aprendre llengües
  • Permet mostrar la feina feta
  • Es presta atenció a la pronunciació de segments, més que a paraules soltes
  • Es pot aprendre vocabulari nou
  • És un input de llengua real, d’expressió nadiua
  • Permet conèixer elements de la cultura que s’aprèn: autors i textos teatrals catalans

Cadascú de vosaltres deu tenir un text preferit per dur a l’aula. Els meus són dos: “Homes!” i “Criatures”, de la companyia T de teatre. Com que són esquetxos, són molt pràctics per donar un paper a cada alumne i tenen una durada curta. A més, són textos rítmics i divertits. Com que sovint són diàlegs amb frases curtes que tenen una rèplica immediata dels altres personatges, també són adequats per als alumnes amb menys competències, perquè no demanen intervencions llargues. D’altra banda, els textos es poden aconseguir molt fàcilment a la xarxa de biblioteques públiques.

Per fer agafar ganes als estudiants de posar-se a la feina, a més dels vostres propis poders de persuasió, teniu els vídeos dels seus espectacles. En un curs de nivell B1, l’últim dia vam veure aquesta escena i de seguida ens posarem a la feina –ja us ho explicaré!–: