Estàs estressat?

Aquesta és una activitat per comprovar el nostre nivell d’estrès, encara que els professors l’aprofitem per practicar morfologia verbal… Poseu els estudiants en parelles i doneu una còpia del document següent a cadascú. Han de fer-se preguntes sobre com els ha anat el dia, per la qual cosa els calen molts participis. Com que a vegades els costa una mica familiaritzar-se amb les formes d’aquests verbs, a la cara del darrere del test tenen les frases amb els verbs conjugats, perquè comprovin si han formulat bé les preguntes.

Al final, comenteu els resultats.

Aquesta activitat la vaig treure d’un curs d’anglès, en què les preguntes eren sobre el que havíem fet el dia anterior.