Screenr

screenr_logoM’agrada que els estudiants puguin tenir l’opció tant d’escriure els textos en paper com en format digital. Ja sigui per correu electrònic o mitjançant un espai virtual compartit, aquests últims permeten un comentari immediat, no cal esperar a la propera classe, i permeten també que l’aprenent el corregeixi quan li vagi més bé i utilitzant les eines de consulta que necessiti.

Si soleu fer les revisions dels textos no pas corregint-los sinó cridant l’atenció de l’estudiant sobre punts concrets, per tal que sigui ell qui en doni la versió corregida, és convenient trobar una forma ben àgil de fer-ho, per tal que el comentari sigui àgil, clar i que realment ajudi a aprendre. Una bona opció és fer-lo de forma oral, gravant la nostra veu sobre la imatge del text, cosa que agilita molt el procés per a tothom–no és el mateix escriure les pistes per a la correcció que comentar-les sobre el mateix text; no és el mateix llegir una parrafada que mirar un vídeo de tres minuts.

Fins ara he fet servir Jing, però crea problemes de format –alguns estudiants no podien veure els vídeos– i no funciona gens en xarxa: com a usuari, no pots fer una llista dels teus vídeos; no es poden compartir directament, no es poden comentar, no pots veure els vídeos públics d’altres usuaris… A més, Jing és un programa que cal instal·lar a l’ordinador.

Tot això queda solucionat amb Screenr, que també grava la pantalla de l’ordinador i no té cap dels inconvenients que he comentat. El límit de temps que poden tenir els vídeos és el mateix que amb Jing: 5 minuts.

És realment senzill d’utilitzar, com podeu veure al vídeo de presentació. A més, un cop gravat, podem compartir-lo, penjar-lo a  Youtube, baixar-lo en MP4, incrustar-lo…

A mi em va bé per fer correccions, però és evident que podem donar-li moltes més funcions: resoldre un exercici tot comentant-lo, explicar el funcionament d’una eina que vulguem utilitzar a classe, incloure’l com a mitjà per dur a terme una tasca…

Utilitzeu gravadors de pantalla? Quins? Per a què?