Més sobre passats

Tenir presents diverses dinàmiques és realment útil, perquè si analitzant l’evolució d’un grup veus que cal focalitzar en algun contingut, muntar una activitat “de cap i de nou” és un procés àgil i amb garanties d’èxit –si no és que tot ja està inventat, i l’únic que fem és aprendre-ho cadascun de nosaltres.

Per conèixer dinàmiques, què us he de dir, és fantàstic que els qui passegen pel bloc hi deixin comentaris. En aquest cas, l’activitat que presento neix d’un comentari d’en Daniel Jiménez professor d’ELE a Budapest; l’hi agraeixo moltíssim.

Ja vam parlar d’una activitat per mirar de deixar una mica més clar l’ús del passat perifràstic per contraposició al pretèrit perfet. Aquesta n’és una altra:

Per a cada grup de tres o quatre persones necessiteu un dau, un full d’instruccions, un joc de cartes amb temps i un joc amb verbs. Al full d’instruccions, no us descuideu d’afegir una de les cares del dau al costat de cada persona gramatical.

Per torns, cada estudiant agafa una targeta amb un verb, una targeta amb un temps i tira el dau per saber en quina persona ha d’estar el verb. Ha de fer una frase amb aquests tres elements, i si tot el grup es posa d’acord a donar-la per bona, es queda la targeta amb el verb. Guanya qui al final de la partida té més targetes –tot i que els estudiants d’aquest matí no ho han permès: quan he preguntat qui havia guanyat m’han dit que tots. En prenc nota.

L’activitat se centra en la forma, però crec que ho fa des de la relació entre la forma i el significat, per la qual cosa els dubtes que presenten els estudiants es poden resoldre des d’aquest punt de vista, més que des d’una visió estructuralista. Aquest matí l’he provada en un grup de nivell B1, i m’ha agradat que els estudiants miraven d’arribar a un acord entre ells, de resoldre els dubtes, abans de recórrer a mi. No cal dir que si feu grups heterogenis pel que fa a la competència en aquest punt de la gramàtica, aquesta part de l’activitat gairebé segur que tindrà èxit.

A més, el format de l’activitat permet una atenció personalitzada; per exemple, per les preguntes que em feia, he pogut veure que una alumna confonia els verbs ser i estar, creia que eren un de sol, i i m’he pogut dedicar una estona a aclarir-li aquest punt. M’agraden, aquestes activitats que atorguen temps.

Us la recomano!

Quines activitats feu a classe per ajudar a sistematitzar el contrast entre temps verbals?