Quan?

calendariPer als qui aprenen català sovint és difícil saber i interioritzar quan han de dir “Vaig anar a la platja” i quan, “He anat a la platja”. En primer lloc, crec que cal fer-los saber que no és un error superficial, sinó que pot crear problemes de comunicació, perquè l’oient se situa en un escenari temporal o altre segons el temps verbal que utilitzi l’interlocutor.

En segon lloc, cal anar jugant amb la llengua, veure mostres de textos orals i escrits, cridar-los l’atenció quan utilitzen bé o malament aquests temps verbals… Una activitat que pot servir és la següent:

És una activitat de buits d’informació amb informació real i de pràctica semicontrolada. Doneu una llista de preguntes i una graella de respostes a cada estudiant. Digueu-los que tots tenen les mateixes preguntes, però ordenades de forma diferent. El primer que han de fer és respondre les preguntes a la graella. Per exemple, si la pregunta és “Escriu una cosa que has fet aquest estiu”, la resposta pot ser “Anar a la platja cada tarda”, “Passejar pel port”, “Visitar uns amics”, etc. És a dir, les respostes han de tenir el verb en infinitiu.

Quan tothom ha acabat de respondre les preguntes, feu parelles. Expliqueu que ara han d’ensenyar només la llista de respostes al company, i que aquest haurà d’endevinar quan ha passat cadascuna de les accions, fent preguntes del tipus “Ahir vas visitar uns amics?”, fins que el company respongui afirmativament. Recordeu-los que tots tenien les mateixes preguntes, l’única diferència era l’ordre de la llista.

L’activitat dura uns quinze minuts.

Si proveu aquesta activitat, ja m’ho explicareu!