Escarni, assetjament públic, pressió pública

Encara amb el debat terminològic força fresc, l’assetjament públic és un tema actual i controvertit, en què tothom hi té alguna cosa a dir. O sigui, un tema ideal per fer parlar els alumnes a classe.

Aquesta és una activitat feta a partir d’una notícia apareguda al diari Ara el dia 14 d’abril. La notícia està complementada per l’opinió de diversos experts sobre l’escarni. Per tant, és un text ideal per veure diversos punts de vista sobre un mateix tema.

L’activitat consta d’una comprensió escrita, l’elaboració d’un resum a partir d’una opinió, una activitat tipus puzle per compartir el resum i, per acabar, l’expressió de l’opinió pròpia en una conversa en grup.

Vaig fer-la per a un grup de nivell B1, tot i que pensava que potser els textos d’opinió serien massa complicats. Tot i això, gràcies als grups heterogenis, en què un estudiant pugui aclarir a l’altre els significats que no entengui, l’activitat va ser exitosa.

Com que es basa molt en l’argumentació, pot ser una activitat ideal per als nivells B2 i C1. En aquest cas, es pot demanar un producte final que sigui una argumentació adequada al nivell.

Si la feu servir, ja m’ho explicareu!