Cançons per aprendre llengua

Aprendre llengües amb l’ajuda de cançons és divertit, canvia el ritme de la classe i, a més, aporta informació sobre la cultura a què pertany la llengua que aprenem. També permet ajudar concretament la mena d’alumnes que recorden fàcilment els ritmes –els que tenen intel·ligència musical, segons la terminologia de Gardner.

Conegudes les virtuts de les cançons com a material d’aprenentatge, cal que tinguem present que podem fer-ne alguna cosa més que treure’n paraules i deixar-hi un buit perquè els estudiants hi escriguin el que entenguin. A continuació teniu algunes porpostes. Als títols trobareu els enllaços al material d’aula:

  •  “A vegades” (Els amics de les arts). Té força verbs habituals en present. L’exercici consisteix a completar la lletra amb els verbs correctes, i el moment d’escoltar la cançó serveix per comprovar les respostes.
  • “Exercici seixanta” (Els amics de les arts). És una lletra feta amb moltíssimes paraules que contenen les grafies x, ix, tx i ig. Les aplicacions, ja ho veieu, són moltes, tant pel que fa a l’ortografia com la pronunciació i el lèxic. També podeu fer un dictat “diferent” i comprovar que s’ha fet correctament escoltant la cançó. L’activitat està explicada aquí. Podeu sentir la cançó des de Viasona.
  • Al mar” (Manel). Va molt bé per veure el significat del pretèrit perfet en contrast amb el passat perifràstic. L’exercici que trobareu a l’enllaç divideix la cançó en tres parts i demana completar-la amb els verbs adequats segons el significat de l’estrofa. També es pot fer al revés: dividir la cançó en els tres parts de què es compon i, a través de preguntes, fer deduir el significat de cada temps verbal. En general, les cançons de Manel van molt bé per veure els usos dels temps verbals, perquè expliquen històries extenses i n’utilitzen de diversos.
  • Com goses” (Mesclat). Ple de gentilicis i expressions i frases fetes que en contenen. A més, ofereix elements per obrir debats que solen interessar a tothom –a l’activitat de l’enllaç en trobareu alguna. Podeu sentir la cançó a Viasona.
  • Corro sota la pluja” (Anna Roig i l’ombre de ton chien). Conté força pronoms febles. Primer, escolteu la cançó, perquè els estudiants en vegin clar el sentit –si no, la referència dels pronoms pot no ser clara. Després, cal que els estudiants omplin els buits. Per confirmar les respostes, torneu a sentir la cançó.

Una activitat global

Una altra possible activitat és proporcionar als estudiants l’accés a cançons en català, per tal que les escoltin i les comparteixin amb els companys. Aquesta activitat de compartir permet molts formats diversos, és molt adaptable al grup, a la durada de les sessions, etc.

Amb l’ajuda de les eines col·laboratives

L’accés a les cançons, gràcies a la xarxa, és molt senzill (moltes són a  Youtube, però tenim una joia: Viasona); l’organització de l’activitat, perquè no es repeteixi cap cançó, també es facilita amb les eines web (wikis, per exemple).

Què soleu fer amb les cançons, a classe?