Descartar verbs

cartes-sueltasAquesta activitat me l’ha ensenyat la Pilar C. És una activitat oral de pràctica semicontrolada que fa parlar força i que permet utilitzar, recordar i aprendre verbs d’activitats quotidianes (és per a un nivell A1). Feu-la quan ja hagueu practicat la conjugació verbal d’una forma controlada, i quan ja coneguin el significat de les accions quotidianes més habituals.

Què heu de preparar?

Targetes amb verbs quotidians: comprar, llevar-se, rentar… Necessiteu un joc de targetes per cada 4 o 5 alumnes. Les targetes de la Pilar tenien els verbs escrits, i va anar molt bé, però també es pot fer la variant amb imatges.

Què heu de fer a classe?

Els alumnes han de fer grups de 4 o 5 persones. Doneu un joc de targetes a cada grup. Demaneu-los que es reparteixin les cartes entre tots els membres del grup menys un. Qui no té cartes ha de començar a explicar què fa en un dia normal, i mentre va parlant cadascú descarta els verbs que el company va anomenant. Quan el company hagi acabat de parlar, segurament encara quedaran cartes a les mans dels companys. Aquestes també s’han de descartar, i per fer-ho cal aconseguir que el company anomeni el verb fent-li preguntes. Per exemple: Què fas després de dinar?, Què fas quan plegues de treballar?

Un cop s’hagin descartat totes les cartes, es tornen a repartir i es repeteix l’operació fent que parli un altre company.

L’activitat m’agrada perquè…

Ofereix oportunitats d’expressió força lliure i autèntica a partir d’uns recursos bàsics: verbs conjugats en present, interrogatius, expressions de freqüència, hores… És molt adequada per a aquells alumnes que estan motivats per parlar més enllà de fórmules repetides, perquè els permet comunicar contingut autèntic i fer conjectures sobre nou vocabulari i conjugacions.

També m’agrada la repetició de continguts que provoca, però que en cap tirada acaben de ser ben bé els mateixos. Permet utilitzar uns recursos determinats per l’activitat quan l’estudiant els necessita per comunicar el que vol.

La dinàmica

Aquesta dinàmica d’anar descartant vocabulari utilitzat per un altre sembla aprofitable per a altres continguts, oi? Per utilitzar vocabulari sobre la cuina, sobre la descripció de les persones… Caldrà que hi pensi una mica més!

Algun cop heu fet aquesta activitat o aquesta dinàmica?

________________________________________________________________________________

Tria la teva aventura: