Tauler de pronoms

De: Leo Reynolds Via: Flickr.com

De: Leo Reynolds Via: Flickr.com

Si us convé que els vostres estudiants repassin de forma oral la combinació de pronoms, potser aquest tauler us pot servir. Consta d’un tauler de joc, les instruccions, i un full amb les solucions, per tal que cada grup pugui comprovar les respostes que es donen. Necessitareu una fitxa per a cada alumne i un dau per grup.

Es tracta d’una pràctica tancada. L’objectiu del joc és substituir els dos complements pels pronoms adequats, formular la frase resultant i d’aquesta manera aconseguir ser el primer a arribar a l’última casella. A causa de la repetició que demana el joc, es persegueix que les combinacions vagin sonant familiars als estudiants, i que sistematitzin, d’una banda, la relació de cada complement amb el seu pronom i, de l’altra, l’ordre dels pronoms. L’ús dels colors –verd per al CD, vermell per al CI, tant en els complements desenvolupats com en els pronoms– pot ajudar a assolir aquest últim objectiu.

Inclou frases amb un complement directe i un d’indirecte, però l’indirecte mai no és de tercera persona. Així, s’hi combinen complements directes determinats, indeterminats i neutres amb complements indirectes de 1a i 2a persona, i també de 3a persona reflexius i recíprocs.

Per descomptat, cal afegir altres activitats més obertes a la seqüència, que assegurin el bon ús de les combinacions de pronoms quan els estudiants elaborin textos.