Contraargumentar

Font: Between a Rock Via: Flickr.com

Font: Between a Rock Via: Flickr.com

Després d’aclarir el significat dels connectors, expliqueu als estudiants que estan pensant obrir una empresa amb uns companys. Han anat a Barcelona Activa, i el seu assessor els ha demanat un petit text, d’unes 120 paraules, explicant què farà l’empresa, com s’organitzaran, i per què creuen que pot ser una bona iniciativa.

Quan acabin, cada grup passa el seu text al grup de la dreta. Cada grup llegeix el text dels companys i hi afegeix un però, un motiu en contra de la creació de l’empresa.

Cada text torna als seus propietaris, que han d’integrar l’argument en contra dels companys en forma de contraargument. Expliqueu-los el paper que tenen els contraarguments dins un text argumentatiu.

Després d’acabar el text, cada grup té una cita amb l’assessor de Barcelona Activa, que els demana una presentació oral del projecte.

Així, amb aquesta tasca es veuen els connectors tres vegades: quan cal decidir quin significat tenen, quan cal escriure utilitzant-los i quan cal fer la presentació oral. D’aquesta manera, reciclem el contingut lingüístic, permetem que l’utilitzin més d’una vegada tot i conservar la finalitat comunicativa de la tasca.

A més, pel que fa a les dinàmiques, la tasca integra una part reflexiva i altres d’executives; i permet aixecar-se una estona de la cadira.

Pel que fa a les habilitats, demana expressió oral formal, informal i expressió escrita.

Constitueix, per tant, una tasca força completa i, almenys en aquest cas, va ser motivadora: de seguida van tenir idees per crear una empresa, i la van defensar amb ganes.