Algú ho hauria d’estudiar, això

SDC13717Aquests dies llegeixo amb molt interès La enseñanza de lenguas basada en tareas (David Nunan, Edelsa, 2011 –l’edició anglesa original és de 2004), una edició revisada de El diseño de tareas para la clase comunicativa.

Entre les pàgines 69 i 76 es revisen els diversos tipus d’activitats que poden formar part de l’enfocament basat en tasques. S’hi citen, per exemple,

 • activitats de buits d’informació
 • activitats de buit de raonament
 • activitats de buit d’opinió
 • descobrir una tria que ha fet secretament un altre company
 • diàlegs i jocs de rol
 • activitats de reconèixer elements i relacionar-los o completar parelles o grups, com diàlegs partits i bingos
 • activitats que activen estratègies de comunicació
 • ús de dibuixos i vinyetes
 • trencaclosques i problemes
 • intercanvi d’opinions
 • intercanvi d’opinions per a presa de decisions
 • resolució de problemes a partir d’una informació donada
 • mapes conceptuals
 • inferència
 • exercicis controlats
 • utilitzar el context per inferir significats
 • escoltar de forma selectiva

L’última de les classificacions (Nunan, 1999) no es basa en l’ús comunicatiu de la llengua, com ho fan les primeres, sinó en el desenvolupament de cinc estratègies: cognitives, interpersonals, lingüístiques, afectives i creatives, i després de llistar les activitats que les poden desenvolupar, l’autor proposa al lector de revisar un llibre de text amb què estigui familiaritzat i identificar-hi totes les estratègies possibles de les que s’han citat.

Proposo fer un estudi dels llibres de text per ensenyar català que utilitzem, i comprovar quantes i quines de les activitats anteriors inclouen, amb quina freqüència, i quines hi són menys presents. Així, concloure quins usos i estratègies s’hi promouen, i quins es deixen de banda.