Una pilota i…

So Sylvie flickr.com

So Sylvie flickr.com

Havia oblidat durant molt de temps que a classe podem utilitzar una pilota, i ho he recuperat amb múltiples usos. És ja classic aquell de fer-se preguntes entre alumnes mentre es tiren una pilota, però aquest gest pot constituir una dinàmica que, com a tal, pot aplicar-se a continguts diversos.
Abans d’enumerar-ne uns quants, però, vull destacar la que per mi és la gran virtut de la dinàmica: fa que l’estona que hi passem sigui divertida i distesa, perquè sempre cauen pilotes per terra, o algú està a punt de parar-la amb la galta –compreu-ne una que sigui toveta!–, o algú té molt poca punteria a l’hora de llençar-la o de recollir-la. A més, des del moment que els estudiants veuen una pilota se sorprenen positivament i es predisposen al joc, que és per al que serveix una pilota.

Com deia, la dinàmica és donar o demanar informació al mateix temps que llancem una pilota a qui volem preguntar o respondre, la qual cosa demana una certa rapidesa de reacció per part tant de qui respon com de qui ha de fer la pregunta següent. Pel que fa a qui pregunta i qui respon, podeu preguntar només vosaltres (més recomanable quan us voleu assegurar que surtin paraules o informacions determinades) o fer que cadascú faci una pregunta i una resposta. Per últim, si preparem l’activitat de manera que hi hagi només dues o tres respostes possibles, en conservarem l’agilitat que necessita, de manera que si la resposta donada és equivocada, de fet, també tenim la resposta correcta i no ens haurem d’embrancar en explicacions.

Per tant, seguint la dinàmica podem:

  • Demanar si una paraula s’escriu amb b o v
  • Demanar si una paraula du accent o no
  • Demanar si una paraula és aguda, plana o esdrúixola
  • Demanar la conjugació d’un verb (digueu el verb que estem repassant. Llanceu la pilota a un estudiant dient-li el subjecte del verb. Ell ha de tornar-vos la pilota dient la forma verbal que hi correspon).
  • Demanar si una forma verbal correspon a un fet ocorregut avui o ahir (el significat del passat perifràstic i del pretèrit perfet d’indicatiu, que tant costa a vegades de dominar però que tanta repercussió té en la competència comunicativa)
  • Fer preguntes d’identificació personal

Ja veieu que la llista és infinita, i que la dinàmica pot ben bé esdevenir un ritual per algun moment de la sessió, per repassar allò que ja s’ha fet a classe, o bé una activitat puntual d’aprenentatge o de repàs d’algun error comú a força membres del grup.