La programació per fils

Sunil Photos Flickr.com

Sunil Photos Flickr.com

La programació és una activitat força personal: hi ha qui l’escriu i qui no, hi ha qui necessita escriure’n els detalls i qui en té prou amb un esquema general, hi ha qui la centra més en el temps i qui pensa més en el contingut, els professos novells i els experimentats ho fan de formes diferents… Però la programació també depèn d’aspectes com la durada de les sessions i els dies que passen entre elles.

Si feu sessions llargues (de tres hores o més), programar per fils és una forma de fer-ho especialment adequada i pràctica. Es tracta de dividir les hores de classe en fragments de mitja hora, tres quarts o una hora destinats a un contingut determinat: vocabulari, expressió oral, comprensió oral, etc., de manera que el mateix esquema es repeteixi en totes les sessions. Així, ens assegurem que treballem les diverses habilitats i que la sessió és variada també per als estudiants, si mirem d’alternar activitats individuals, en grup, drets, asseguts, més actives i més passives, més llargues i més curtes, d’escriure i de parlar. A més, s’evita allargassar excessivament una activitat.

Soleu programar per fils? Com programeu?