De dos en dos

índexLes activitats de buits d’informació van fer fortuna a l’inici de l’aprenentatge comunicatiu. Es tracta de proporcionar una informació parcial a cada membre d’una parella, de manera que s’hagi de comunicar amb l’altra persona per completar-la. Per aconseguir-ho, es proporcionen per escrit els recursos lingüístics necessaris, normalment estructures i vocabulari. Així es permet que els estudiants puguin relacionar els recursos lingüístics amb el seu significat, amb el seu ús.

El seu punt fort és que exigeixen que els alumnes es comuniquin, per tal de completar una informació que tenen a mitges –evidentment, només si aconseguir aquesta informació és realment significatiu o necessari. A més, poden formar part d’una seqüència més àmplia, en què també calgui, per exemple, llegir un text, entendre un vídeo i escriure un text.

El seu punt feble és que poden esgotar-se molt ràpid si se’ls dóna massa protagonisme i si la informació que cal demanar no és prou rellevant. De tota manera, poden ser molt útils si els sabem administrar bé i si relacionem correctament contingut i dinàmica. Com a exemples de referència, recomano el clàssic De dos en dos, de Lourdes Miquel i Neus Sans (Difusión, 2003). Conté activitats per als nivells A1-B2.

En vaig treure una activitat que m’agrada molt: la meitat de la classe són els psicòlegs d’una empresa, l’altra meitat són aspirants a una feina en aquella empresa. Per parelles, el psicòleg fa algunes preguntes al candidat (La setmana passada vas perdre alguns cosa?, Vas arribar tard a alguna cita? Vas fer un regla a algú?, etc. Tenen la llista de les preguntes que han de fer, amb els verbs en infinitiu). Després de l’entrevista, cada psicòleg ha d’explicar per a tothom quines conclusions n’ha tret: el candidat és puntual, formal, generós, ordenat, etc? –també tenen la llista de característiques per determinar si es corresponen amb el candidat–. Al final, el candidat explica si alguna cosa de les que ha explicat no és certa, si l’ha explicada només per aconseguir la feina. Amb aquest exercici es practica el passat perifràstic i també es veu força vocabulari, tot molt relacionat amb el context comunicatiu i d’una forma que motiva la participació i la comunicació.

Feu activitats d’aquesta mena? Com us resulten?