Activitats per aixecar-se de la cadira

SkippingDins la varietat que cal oferir durant les sessions, també hem de tenir en compte variar la dinàmica de les activitats, fer activitats tan drets com asseguts. Les activitats que demanen aixecar-se de la cadirs ofereixen l’oportunitat d’estirar les cames, normalment aporten bon humor i canvien el ritme a la sessió. A més, permeten que tothom parli alhora –així augmentem el temps que cadascú dedica a la  comunicació oral– i són poc arriscades –només hi ha una persona que t’escolta. També és un moment que us permet observar els estudiants individualment i com a grup, i detectar així els més llançats, els grups que es creen naturalment i els que no funcionen tant, els estudiants més xerraires i els que només responen els missatges dels altres… Tota aquesta informació és molt valuosa a l’hora de tractar el grup.

Només són dinàmiques, és a dir que si us agraden podeu adaptar-les als continguts i nivells que més us convingui.

Algunes activitats que demanen aixecar-se de la cadira –d’algunes ja n’hem parlat al bloc– són les següents:

Les 4 cantonades

Imatges mentals

Ja t’ho vaig dir!

Recorda com es diu

Vostè és el veí del 3r 2a?

Comentar textos: pengeu els textos (cartells, anuncis, esquemes, resums…) a la paret de l’aula. Cada alumne se’ls mira i hi escriu els comentaris que cregui convenients (insistiu que també comentin els aspectes positius!). És especialment adequat si els textos s’han elaborat en grup, perquè no n’hi hagi massa per comentar.

Cafè del coneixement: vaig aprendre aquesta activitat de la Mireia Plana. Feu grups de tres o quatre persones. Doneu a cada grup un argument, una opinió o una opció sobre un tema (per exemple, a la clàssica tasca de donar ús a una fàbrica del barri, un grup parla sobre els avantatges i inconvenients de convertir-la en una llar d’infants, l’altre parla sobre convertir-lo en un viver d’empreses, etc. Tants usos com grups hi hagi). Cada grup ha de designar un portaveu, que anirà anotant les opinions dels companys. Passats set o vuit minuts, tot el grup excepte el portaveu es desplaça cap al grup següent, per parlar sobre la proposta següent. Al final, cada portaveu exposa les conclusions aportades per tothom, i es decideix l’opció més adequada.

Busca algú que…: és una activitat ja clàssica. Cada alumne té un full amb una llista de característiques, per exemple “tenir una moto”, “ser de Rússia”, etc. Tots els estudiants van passejant per l’aula i pregunten a cada company “Tens una moto?”, fins que troben algú que els diu que sí. Llavors han d’anotar el nom del company al costat de la frase. Han de repetir el procediment fins que han trobat una persona per a cada característica. Evidentment, és una dinàmica aplicable a molts continguts lingüístics diversos.

Targetes amb el nom: és una activitat adequada per al primer dia d’un nivell de principiants. Busqueu el nom dels alumnes inscrits al curs i escriviu-los en petites targetes. El primer dia de classe, després de passar llista, descarteu les dels alumnes que no hi són i feu que cada estudiant n’agafi una a l’atzar. Tothom s’ha d’aixecar i anar demanant “Com et dius?” a cada company, un per un, fins que troben qui correspon a la targeta que tenen. Llavors, cadascú es penja el nom al pit. A mi em va molt bé per recordar de seguida el nom de cadascú!

Matamosques: feu dos grups. Enganxeu a la pissarra o a la paret imatges de vocabulari que s’hagi vist a classe. Cada grup fa una fila i el primer de cada fila agafa un matamosques. Vosaltres o un alumne dieu una de les paraules, i el que sigui més ràpid a picar la imatge adequada amb el matamosques guanya un punt. El joc s’acaba quan tots els membres del grup han participat. (Aquesta activitat pertany al mètode anomenat Resposta Física Total, basat en les activitats de moviment per demostrar la comprensió oral).

M’agradaria molt que engreixéssiu aquesta llista amb les activitats en moviment feu durant les sessions!