Compromisos

CompromisoZoltán Dörnyei proposa com a estratègia número 7 de les seves Estratègies de motivació a l’aula de llengües (UOC, 2008) fixar unes regles de grup: “Inclou una activitat de regles de grup durant les primeres sessions del grup per tal de fixar una normativa explícita” (p. 65). Els estudiants solen incloure en aquestes regles aspectes de comportament a l’aula (puntualitat, respecte als torns de paraula, acceptació de correccions i comentaris per part de tothom), però també de compromís respecte al propi aprenentatge (forçar-se a llegir o parlar en català fora de classe, fer totes les activitats proposades).

Trobo especialment útil per a l’aprenentatge que els estudiants tingun l’oportunitat d’explicitar els esforços que han de fer per aprendre, aquells esforços que, tot i que l’actitud del professor pot afavorir-los i ha de fer-ho, només pot fer qui ha d’expressar-se en la llengua que aprèn: estar disposat a fer l’esforç d’expressar-se amb dificultats, assumir que els errors durant la comunicació són inevitables, superar la vergonya de saber que durant un intercanvi comunicatiu deficitari no estem donant la imatge que voldríem. Crec que els alumnes han de saber que aquest esforç, en últim terme, és cosa seva i que és imprescindible fer-lo per tal de poder parlar en la llengua que aprenen. Si no els ho fem saber, en alguns casos podem arribar a una frustració difícil de resoldre.

Quan faig aquesta activitat a classe, en primer lloc els lliuro una llista amb els meus compromisos. Segons el grup i els continguts del curs, poden variar, però solen incloure referències a la puntualitat a l’hora de tornar textos o lliurar notes, l’esforç per trobar la manera en què cadascú pugui aprendre i la disponibilitat per rebre consultes. Després, els demano que elaborin en petits grups una llista de compromisos, en què tots estiguin d’acord. Després s’ajunten dos grups i es queden només amb les regles en què coincideixen, i així fins que s’obté un document amb els compromisos en què tota la classe coincideix. Totes dues llistes acaben a la vista de tothom, a la paret de l’aula. Alguna vegada he demanat, a més, uns compromisos individuals.

Heu fet una activitat com aquesta o una de semblant? Quins resultats us ha donat?