Formar-se com a professor de llengües

DSC03557Què diríeu que necessita aprendre un professor de llengües en formació inicial? Li és útil aprendre teoria o només necessita models a seguir? Necessita aprenentatge reflexiu o més aviat veure què fan els altres? Necessita posar en pràctica de seguida allò que aprèn per poder-ne veure la rellevància? Pot no repetir allò que ha rebut com a alumne, o ho reproduirà sense remei, per molts ensenyaments que li transmetin? Pot fer-se una idea global d’un procés formatiu o no pot deixar de veure’l activitat per activitat? Necessita contrastar impressions, experiències i activitats amb altres docents en formació? Necessita fer-se una carpeta d’activitats que li aportin professors més experimentats o necessita crear des de zero?

Espero les vostres opinions, tant dels que us esteu començant a formar com dels que ja fa temps que feu classes.