Educreations

índexAhir vaig tenir notícia d’una eina per elaborar vídeos a partir de presentacions senzilles: Educreations. A més, serveix com a repositori, i hi podeu trobar vídeos de matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, art, anglès i llengües del món.

Permet donar-s’hi d’alta com a estudiant o com a professor. Si ho feu com a professor, teniu un espai personal on crear cursos i emmagatzemar-hi els vídeos, que podeu compartir sota diversos nivells de privacitat. També es poden crear grups amb els alumnes, de manera que tinguin a mà els vídeos que cregueu adequats per a ells.

A l’hora de crear un vídeo nou, veureu un editor com aquest:

editor_educreations

Fins ara, només he vist uns quants vídeos i he remenat l’editor, però veig que ofereix tant la possibilitat de crear una presentació i, a l’hora de gravar la veu, interactuar-hi afegint-hi senyals o text a fi d’ajudar a seguir-la, com de començar amb una presentació en blanc i crear-la mentre es grava la veu. També permet afegir imatges a les presentacions.

Cal dir que és una eina més adequada per fer servir amb tauleta que no pas amb ordinador, perquè les interaccions es fan “a mà”, cosa força incòmoda de fer amb un ratolí o amb el ratolí tàctil d’un ordinador portàtil.

Pel que fa als usos, poden ser diversos. Per exemple:

  1. Com a matèria introductòria a un tema, que els estudiants han de revisar abans d’anar a classe, de manera que les hores de classe es dediquen a la interacció i la resolució de dubtes. Aquesta és la base de l’anomenada flipped classroom.
  2. Com a focalització en continguts que detectem que produeixen errors recurrents en els estudiants. Si tenim localitzats un bon repertori de vídeos (ja siguin fets per nosaltres com per altres professors), amb facilitat i agilitat podem ajudar els estudiants a atacar el problema –tot i que continua sent cert que hem de dur un sistema paral·lel de recursos analògics i digitals, perquè sovint els nostres estudiants no tenen un accés senzill a la xarxa–. Aquest ús és especialment adequat si practiquem l‘aprenentatge comunicatiu incloent-hi l’atenció a la forma, ja que en aquesta visió és necessari motivar a l’aula molt ús contextualitzat de la llengua, moment adequat per reparar els errors comunicatius dels estudiants.
  3. Com a material docent de suport per a cursos semipresencials o a distància.
  4. Com a recuperació de continguts treballats en una sessió, si algun estudiant no hi ha pogut assistir. La vivor d’aquest recurs, que el fa més complet que només text, només presentació o només vídeo, el fa especialment adequat per introduir conceptes nous.

Per acabar, crec que el català s’ha de visibilitzar en recursos d’innovació docent com aquest, que reflecteixen unes pràctiques que sovint ja es duen a terme a les aules.