Recull de paraules noves

 

Avui acaba un curs de principiants. A l’inici de curs, els vaig demanar que duguessin sempre a sobre una llibreteta i hi anessin escrivint paraules que veiessin al carrer, que sentissin de dues persones que parlaven, o a la televisió, etc. Els vaig demanar que ho datessin i escrivissin d’on havien tret la paraula o frase. Aquesta idea és de la Núria P., i ja hi vam dedicar una entrada.

Dimarts era el dia de lliurar-les, i a partir dels seus treballs podem treure les conclusions següents:

Participació: de 21 alumnes, 17 han fet l’activitat.

Seguiment de les instruccions: de les 17 llibretes, 5 daten i localitzen les entrades; 5 només les daten; 1 només localitza; 6 no fan ni una cosa ni l’altra.

Quantitat de text escrit: els estudiants han tingut 8 setmanes per fer el diari. Pel que fa a la quantitat de paraules i text recollit, fent una mitjana entre les setmanes i les entrades.

 • 3 estudiants han escrit entre 2 i 4 entrades per setmana.
 • 8 han escrit entre 7 i 10 entrades per setmana.
 • 4 han escrit entre 11 i 12 entrades per setmana.
 • 1 ha escrit 19 entrades per setmana.
 • 1 ha escrit 31 entrades per setmana.

De les 10 llibretes que daten les entrades, veiem que només en un cas l’entrada és d’una sola paraula. La resta entren entre 3 i 7 entrades cada vegada que escriuren.

Localització de les entrades: de les 6 llibretes que localitzen les entrades,

 • 15 entrades es localitzen al metro
 • 13 en fullets publicitaris
 • 11 al carrer
 • 8 al diari
 • 7 a la televisió
 • 5 al CAP o a l’hospital
 • 2 en una cançó
 • 1 a Internet
 • 1 al locutori
 • 1 al bar
 • 1 al banc
 • 1 a correus
 • 1 a la feina
 • 1 en una revista

Tipus de text recollit: de les 17 llibretes,

 • 5 llibretes entren només paraules sòltes
 • 5 llibretes entren només frases
 • 7 llibretes combinen paraules i frases

Elaboració del text recollit: de les 17 llibretes,

 • 7 tradueixen el text recollit
 • 10 només recullen el text, sense cap afegit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un comentari informal sobre l’activitat, els estudiants n’han valorat especialment que els ha permès aprendre vocabulari nou i saber com s’escriu.