Trobades virtuals per a la formació del professorat

Avui m’ha arribat via @educacion_intef la notícia dels IV Encuentros Todoele. Seran unes sessions de formació del professorat d’ELE que es faran a distància entre els dies 2 de novembre i 14 de desembre, i inclouen temes com l’expressió oral, les dificultats específiques d’alguns col·lectius lingüístics, l’ensenyament a migrants, l’aprenentatge cooperatiu o l’ensenyament de llenguatges d’especialitat.

Com que les formacions del professorat de les diverses llengües són vasos comunicants, m’he apuntat a algunes de les sessions i m’agradarà molt fer-ne una anàlisi, però de moment ja ens en podem fer una idea revisant les sessions i materials de les edicions anteriors d’aquest esdeveniment. Els formadors fan la seva presentació via videoconferència, i després els assistents tenen un temps per fer-li preguntes via xat. A més, aquest material queda arxivat i es pot utilitzar mesos o anys després.

Avui en dia podem estar en contacte amb persones que fan una feina que ens interessa sense haver-les vist mai, i fins i tot es poden establir bones vibracions i col·laboracions a distància. A més, tenim les eines per acostar la formació i les experiències a tothom que hi estigui interessat, a través de text, d’imatge, simultàniament o en diferit. Tots els professors tenen experiències i fan reflexions que interessen a altres professionals, i cal que ho aprofitem. Em sembla una bona experiència per aprendre’n.