Xerrades sobre cultura catalana actual

Aquest dissabte un grup de nivell intermedi de català va oferir als seus companys unes xerrades de 20 minuts sobre temes de cultura catalana actual.

Es tracta d’una adaptació de la tasca que es proposa a la unitat 1 de Nou Nivell Intermedi 2, feta a partir de l’anàlisi de necessitats del primer dia del curs. Els apartats de l’activitat van ser els següents:

1. Grups de sis persones es van repartir tres temes: una festa popular, un grup de música en català i un programa de televisió. Els vaig proporcionar tres idees, que podien canviar. Durant una setmana van tenir temps de buscar informació sobre el tema triat. La finalitat d’aquesta cerca era fer una xerrada sobre aquest tema, que durés entre 15 i 20 minuts. Les xerrades serien simultànies, en tres espais diferents, de manera que mentre cadascú no fes la seva exposició, assistiria a la xerrada que li interessés més.

2. En la classe següent, van tenir 45 minuts per coordinar-se amb la parella, decidir quina part d’informació presentava cadascú i assajar davant dels altres quatre companys del grup.

3. Primera tasca intermèdia: llegir la informació sobre l’estructura del programa i elaborar el programa del grup, que inclogués les tres xerrades i la informació general. Vaig proporcionar-los el nom de l’aula on farien les xerrades i l’hora d’inici i final de l’activitat, de manera que podien ordenar les tres xerrades com els agradés més. Els programes van acabar penjats a la paret de l’aula, per tal que tothom els pogués veure. La correcció per grups va permetre centrar l’atenció en l’eficàcia del text, principalment si el títol del programa animava a continuar-lo llegint, si era prou clar, i si a partir del títol de les xerrades el lector podia esbrinar-ne prou la temàtica com per decidir assistir-hi.

4. Segona tasca intermèdia: llegir la informació sobre l’estructura de l’anunci i elaborar-ne un per al grup. Cadascú va tenir una còpia dels anuncis dels altres grups.

5. Tasca final: cada grup va situar-se en una aula. La consigna era que mentre no havien de fer cap presentació, havien d’assistir a la xerrada que preferissin, mentre no fos del deu propi grup. Jo anava d’aula en aula i feia una fitxa per a cada alumne amb notes sobre el seu exercici, fitxa que cadascú va rebre al final de l’activitat.

6. Exercici individual: de cara a la setmana que ve, cadascú ha d’escriure una notícia sobre aquest esdeveniment. L’enunciat de l’activitat és aquest. Algunes notícies ja han arribat, aquí en teniu una: not_1.

Com a punt positiu de l’activitat, vull destacar que cadascú acabava parlant davant de vuit o deu persones, només, cosa que crec que no els posava tan nerviosos com fer-ho davant de tota la classe; a més l’activitat ajudava a descobrir un aspecte de la cultura catalana, perquè a l’inici de l’activitat ningú no sabia res del tema que li va tocar.

Com a punt per millorar, crec que els grups que havien d’elaborar els textos eren massa grans; tot i que alguns grups acordaven tots els punts del document, altres deixaven que fossin els alumnes més actius els qui l’elaboressin. Vaig mirar d’implicar-hi tots els estudiants  revisant el text en diverses de les fases d’elaboració i comentant-lo amb tot el grup, però no estic segura que n’hi hagués prou. Precisament, avui Fent punxa al llapis parla d’aquesta qüestió.