Què volem fer?

Vam començar un curs de nivell intermedi, un grup de 26 persones en què només dues no havien fet mai cap curs de català, amb 2 preguntes:

  1. Què necessito aprendre?
  2. Què m’agrada i no m’agrada fer per aprendre, tant dins com fora de classe?

Vaig deixar que ho pensessin sols uns minuts, i que ho parlessin en grup de tres o quatre persones durant una estona. Per últim, van compartir les seves impressions amb tot el grup i jo vaig prendre’n nota (la majoria de la classe estava d’acord en els punts següents):

1. Estar segur que pronuncio correctament, conversar amb més fluïdesa, sentir persones diferents parlant en català, enfrontar-me a parlar en públic (alerta: alguns deien que parlar en grup petit no era el mateix, que no se sentien forçats a fer-ho bé), saber que escric bé les paraules, pronoms, conjugacions verbals, accents, escriure amb més facilitat.

2. Parlar de temes d’actualitat i culturals, escriure textos a classe i a casa, fer exercicis amb cançons, fer activitats lúdiques (concursos, jocs, endevinalles, encreuats); fer exercicis a casa, aprendre frases fetes i vocabulari, saber quan cal corregir-se. L’única cosa que van comentar que no els agradava era començar una tasca pensant cadascú un contingut per posar-se d’acord amb tot el grup. Van dir que preferien partir d’un contingut concret: un text, una notícia…
Tinc aquest document al davant a l’hora de preparar les classes per a aquest curs, i em fa de guia per planificar les activitats de manera que s’ajustin al màxim a les peticions del grup. Aquesta activitat és menys rellevant fer-la amb estudiants que fan el seu primer curs, perquè encara els falta “experiència com a aprenents” i donen informació poc concreta. En aquests casos, prefereixo extreure aquesta informació de forma no explícita. Per contra, amb estudiants experimentats crec que val la pena fer-ho, perquè a nosaltres ens ajuda a anar al gra, i ells pensen sobre el seu aprenentatge i reben el missatge que els reconeixem com a part activa de l’ensenyament.