Explicar com és una casa

Aquesta és la seqüència que segueixo per començar la unitat sobre la casa, en un curs de principiants (per a una sessió de tres hores). L’objectiu és que puguin entendre i explicar com és una casa utilitzant els noms de les estances, d’alguns mobles, i que ho facin utilitzant frases amb situacionals i els verbs ser i haver-hi.

  1. Veiem tots junts el plànol d’una casa i com es diuen les habitacions (cuina, menjador, sala d’estar, habitació, lavabo, balcó, terrassa).
  2. Veiem tots junts alguns situacionals: davant, darrere, a la dreta, a l’esquerra, al costat, entre, al final.
  3. Fem tots junts frases sobre la casa: l’habitació és al costat de la cuina, etc. Aquest pot ser el moment adequat per veure en quins casos cal utilitzar el verb ser i en quin, haver-hi en aquestes frases. Ho faig amb aquesta activitat, que també serveix per presentar vocabulari, perquè les frases estan fetes de manera que es pugui veure què signifiquen les paraules encara que no es coneguin prèviament. Si el dubte no sorgeix en aquest punt, m’espero a fer aquesta activitat després del punt 4:
  4. Descriure pisos: cada parella o grup de tres rep un full amb els plànols de sis pisos (en trobareu amb llicència CC a Flickr). Un membre del grup descriu un dels pisos i l’altre ha de saber de quin pis parla. És important que les imatges siguin clares, grosses i en color, perquè si no es veuen bé, l’activitat no té sentit.
  5. Afegim vocabulari sobre mobiliari amb aquesta activitat de buits d’informació. S’han d’ajuntar un estudiant A i un de B, i cadascú demana a l’altre les paraules que li falten mitjançant la pregunta “Què és això?” o “Com es diu això?”. El full també inclou la pregunta “Com s’escriu?”, que ja han utilitzat en activitats anteriors. Quan acaben, completen la graella amb el vocabulari que han vist en singular i en plural.
  6. Per acabar, omplen l’habitació d’aquesta fotocòpia amb els mobles que hi ha al voltant. Quan acaben, expliquen a un company on són els mobles, i el company els ha de dibuixar. Al final, miren si les dues habitacions són iguals. Sol ser una activitat divertida, pel fet de dibuixar i perquè a vegades les habitacions no s’assemblen gaire… Aquest plantejament, amb la mateixa habitació de base per a tothom, facilita l’activitat perquè disminueix els malentesos. Si demanes als estudiants que dibuixin de zero l’habitació de l’altre, l’activitat no sol funcionar.