Les llengües estrangeres rellisquen

La professora Elisabeth Ranedo ens va explicar durant el I Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas una investigació en neurolingüística que explica una observació de molts professors: durant les primeres quatre-vuit setmanes d’exposició a una llengua estrangera, el cervell la detecta com a tal i l’expulsa, no li fa cas, no en fa cap elaboració, no intenta entendre-la.

Estic a la recerca de les fonts que ofereixen aquestes conclusions, però mentrestant aquesta novetat (per a mi) dóna suport a algunes intuïcions i observacions en les aules de principiants:

  1. Les activitats productives no poden arribar a l’aula fins que ha passat un període d’acomodació a la nova llengua perquè, si arriben, potser no serveixen per a res.
  2. Les diverses activitats no fan el mateix profit a tots els estudiants, depèn de en quin moment del seu aprenentatge les hi proposem. Dit d’una altra manera, no podem donar per fet que un contingut s’ha assolit per haver fet una activitat.
  3. La correcció no té sentit fins que el cervell sigui capaç de reconèixer la llengua estrangera.
  4. Un alumne pot passar quatre hores cada setmana sentint català a classe, però pot semblar que no ha entès res perquè no és capaç, per exemple, de respondre preguntes que s’han dit a classe centenars de vegades.
  5. Que un estudiant no digui res en català no vol dir que no hagi après res.
  6. Uns alumnes estan més “connectats” que altres durant la classe i respecte la llengua.
  7. Els estudiants triguen més a dominar productivament els aspectes gramaticals de la llengua que no pas el vocabulari, perquè els primers demanen haver comprès que la llengua és un sistema i haver-s’hi adentrat.

Fins ara aquestes conclusions m’havien arribat per la via de l’afectivitat, la psicologia (la síndrome d’Ulisses) o pel mètode natural, però no coneixia resultats experimentals d’aquest tipus. Caldrà examinar-los minuciosament i donar-los un paper entre les altres explicacions sobre aprenentatge de llengües estrangeres.