Concurs d’idees

Fa pocs dies vam iniciar un curs en què la majoria d’alumnes ja han fet classes de català anteriorment. Durant la primera sessió debatíem com els agradaria aprendre, quines necessitats creuen que tenen, quina mena d’activitats els agradaria fer durant el curs tant dins com fora de classe, etc. Una de les reflexions més valuosa que em van fer va ser que els cansava començar una tasca des del buit, amb un exercici del tipus “pensa en…” i haver-se de posar d’acord en una opció per a tot el grup. És cert, moltes vegades una tasca que consisteix en, per exemple, organitzar una sortida, comença per “En grups, penseu quin tipus de sortida us agradaria fer.” Així, a seques. Entenc que aquesta activitat, repetida unitat rere unitat, és pesada. A més, em deien, si partim d’alguna informació en concret, pot ser una festa tradicional, un text d’un autor, una iniciativa, una notícia… i això aporta coneixments nous. Em sembla que tenen raó, què voleu que us digui.

Bé, doncs amb aquesta informació a la retina he reconvertit una tasca que planteja donar ús a una sala polivalent en una tasca que planteja organitzar una activitat per ajudar la gent interessada a aprendre català. Els nostres estudiants són força experts en aquesta qüestió, perquè ja han provat diverses activitats i perquè ja han pogut veure si milloren el seu aprenentatge. Són bons consultors en aquest tema.

Aquesta tarda se celebrarà el concurs d’idees, i m’agradarà molt explicar quines han estat per tal que tinguin el màxim de difusió.