Una activitat oral per parlar de la família

Amb un grup de principants hem estat parlant de la família. Ahir ja havíem vist els possessius, el lèxic del parentiu i ho havíem relacionat tot amb les frases per expressar les dades personals, de manera que van passar de “Visc a Barcelona” a “La meva mare viu a Geòrgia”. Ja ho havíem tombat del dret i del revés, però vaig voler fer un exercici obert, que els mostrés que poden parlar lliurement sobre la seva família, sense necessitar mirar els apunts. Aquesta és l’activitat:

  1. Tothom ha d’escriure en un paper el nom d’una persona de la seva família.
  2. Recolliu tots els papers.
  3. Escriviu a la pissarra unes frases d’exemple, una en masculí i una altra en femení: “Qui és la Lucía?”, “Qui és en Niko?” (aquests estudiants no havien vist mai encara aquest interrogatiu). Si cal, podeu posar alguns exemples fent aquesta pregunta amb els noms dels estudiants, perquè en vegin clarament el significat.
  4. Expliqueu que cadascú agafarà un paper i farà la pregunta de la pissarra. El familiar respondrà qui és la persona que ha escrit al paper (“És la meva germana.”) i en donarà alguna dada més, per exemple “Viu als Estats Units”, “Té 13 anys” o “Té dos fills”.
  5. Demaneu a un estudiant que agafi un paper i faci la pregunta. La persona que respon serà la següent d’agafar un paper, fins que tota la classe hagi parlat dels seus familiars.

Aquesta activitat va bé per recordar els continguts següents, a més dels possessius, els verbs i el lèxic del parentiu:

  1. Que els noms de persona han de dur article.
  2. Que les localitzacions físiques s’expressen amb la preposició “a” (i no amb “en”, que és un error freqüent): “Viu a Barcelona”.

Abans de fer aquesta activitat no les tenia totes, perquè és una classe amb 22 estudiants i vaig pensar que es faria llarg, però suposo que la sorpresa de no saber mai qui seria el següent a parlar i el fet d’explicar coses sobre la pròpia realitat van fer que l’activitat fos molt ben acollida.