Presentació de grup

Vaig aprendre aquesta activitat de la meva professora de primer curs d’alemany, l’Àngela Carretero. Ella era molt agosarada i ens ho va fer fer el primer dia de classe, però jo m’espero fins al segon o el tercer.

Doneu a cada grup de tres o quatre estudiants un o més textos en què un grup de gent es presenti (una família, un grup d’amics, etc.). L’ideal és que hi hagi una imatge que acompanyi el text. Demaneu als estudiants que el llegeixin i aneu apssant pels grups per solucionar els dubtes que hi hagi. Després, digueu-los que han d’escriure un text de presentació del seu grup, amb les mateixes informacions que els textos models, o altres. Per tant, heu de procurar que en el text hi hagi els recursos necessaris per fer-ho (lèxic, verbs, frases tipus…). Els textos poden ser més o menys reeixits, però sempre surten.

Mentre escriuen, feu una foto a cada grup i expliqueu-los que penjareu les presentacions a la classe. De cara a la classe següent, imprimiu la foto i pengeu-la a classe al costat del text. Si fotocopieu el manuscrit, molt millor: és més personal.

Al final de curs, molt alumnes volen endur-se la presentació a casa.