Intermedi 1 Castellnou

Tinc la idea de resumir les característiques dels llibres de text per aprendre català que em van arribant a les mans. Començo amb  Nou nivell Intermedi, elaborat per Agnès Llagostera Casanova, Esther Alemany Miralles, Susagna Sabaté Mayol i Vicenç Viñas Feliu i editat per Castellnou Edicions l’any 2010.

 • Enfocament: comunicatiu per tasques. Cada unitat conté tres tasques intermèdies i una de final. Per bé que a vegades cal elaborar material per dur a terme les tasques, sota el meu punt de vista són bones propostes.
 • Llibre de text: es divideix en tres parts. La primera part inclou les activitats de classe i les tasques; a la segona part hi ha explicacions teòriques dividides en aspectes textuals, morfosintaxi, lèxic, fonètica i ortografia, i marc sociolingüístic, i després de cada tema hi ha exercicis mecànics. A la primera part hi ha petits quadres sobre els temes teòrics que indiquen en quina pàgina de la segona part es desenvolupen. La tercera part és un annex amb exercicis diversos i notes al marge que indiquen a quines pàgines es poden repassar els continguts.
 • Quadern d’activitats: conté solucionari, per la qual cosa pot servir d’eina per fomentar l’autonomia i autorregulació dels estudiants. Les activitats estan dividides també en aspectes textuals, morfosintaxi, lèxic, fonètica i ortografia, i marc sociolingüístic.
 • Estructura de les unitats:
 1. Text i exercicis de comprensió escrita.
 2. Exercicis d’expressió oral a partir del tema proposat en el text.
 3. Activitats de lèxic.
 4. Activitats de preparació per a la tasca 1; solen demanar que l’estudiant posi sobre la taula coneixements sobre el tema de la tasca.
 5. Tasca 1
 6. Activitats de preparació per a la tasca 2, sobre les característiques del text que s’elaborarà en la tasca 2.
 7. Tasca 2
 8. Activitats de preparació per a la tasca 3, sobre les característiques del text que s’elaborarà en la tasca 3.
 9. Tasca 3
 10. Tasca final

Personalment destaco que és un manual molt complet i amb bones idees pel que fa a les activitats i tasques.