La pronunciació i la lectura

Ja fa un parell de setmanes que tinc el plaer d’estudiar xinès. M’agradaria resumir el que és més important d’aprendre en aquesta llengua, segons el que estic veient.

En primer lloc, és important saber com pronunciar les paraules. En el cas del xinès, això significa memoritzar la relació entre un caràcter i la seva pronunciació o entre el significat i la pronunciació, perquè el xinès no es “llegeix”, com es fa en les llengües alfabètiques. És com les xifres en qualsevol llengua:  no les llegeixes, només saps com es diuen. Si no es domina la pronunciació, no entens el que et diuen i no et fas entendre.

En segon lloc, cal aprendre a desxifrar el significat dels caràcters, i això no té necessàriament res a veure amb l’escriptura dels caràcters. És a dir, pots aprendre a escriure, però això per si sol no farà que tinguis més capacitat de lectura. Cal aprendre a llegir perquè només es troba pinyin en els textos per a estudiants, no és a les pàgines d’internet, ni als diaris, ni a les etiquetes dels productes.

I aquesta llista de xinès de supervivència s’acaba amb la necessitat de tenir un contacte constant amb la llengua, no ja per millorar-la, sinó per mantenir el que s’hagi après. Si no es fa així, s’oblida fàcilment què significa un caràcter o com es diu una paraula, perquè la relació entre l’escriptura i el significat és arbitrària, però també la que hi ha entre la pronunciació i l’escriptura.