Que i què

Alguns estudiants de català tenen problemes per saber quan han d’escriure que i quan, què. No és difícil veure que la dificultat és, en part, no poder-los distingir per la pronunicació, perquè alguns alumnes no tenen la vocal neutra en la seva llengua primera.

Les explicacions que he trobat sobre aquesta qüestió es refereixen a termes com conjunció, pronom relatiu, neutre, tònic… Són termes opacs, com diu la Lourdes Miquel. Algunes vegades aquestes explicacions no són rellevants per als estudiants, i per això vaig preparar aquest diagrama.

Altres exercicis en línia que serveixen per distingir-los són aquí.