Descobrir el llibre

Una de les novetats que he aplicat aquest curs i que m’ha agradat més ha estat iniciar elcurs explorant el llibre. Concretament, va ser un grup d’Elemental 3, i utilitzàvem Nou nivell Elemental 3. L’activitat va consistir a respondre aquest qüestionari per parelles. Amb aquesta activitat perseguia diversos objectius: que els estudiants coneguessin els temes que es tractarien en les tasques, perquè considero que el tema és vital per a l’èxit de la tasca; que coneguessin els diversos apartats del llibre: índexs, resums de gramàtica, activitats de pronunciació autoavaluables; que veiessin el ritme de les tasques (intermèdies i final); que avaluessin si tenien prou exercicis o en voldrien més, etc.

Volia evitar la sensació que havia tingut altres vegades, que sembla que els alumnes consideren que el llibre és una eina del professor i no l’aprofiten prou ni se’l fan seu. Crec que aquesta activitat ajuda a aconseguir el contrari.

La idea per fer aquesta activitat la vaig treure, com tantes altres, de Planificación de clases y cursos, de Tessa Woodward (CUP, 2001).