Alfabetitzar i ensenyar llengua oral a no alfabetitzats

El proper dia 6 de juliol a Girona hi haurà la jornada Aprenentatge de la llengua i alfabetització? El programa és realment suggerent i té, a més, la virtut de centrar-se en una temàtica, l’alfabetització i l’ensenyament de la llengua oral als no alfabetitzats, que mai no és a la primera línia de de les modes en formació, però que és una escola d’altíssim nivell per formar-se com a professor.

Conec dues de les propostes que s’hi presentaran: Xerrameca, un material que van publicar el 2010 l’Eva Bayarri i l’Emma Guash, del CNL de les Terres de l’Ebre, a partir de la necessitat que van tenir d’ensenyar català de nivell inicial a grups de dones amazigues poc o gens alfabetitzades. He experimentat amb aquest material, i puc assegurar que és d’una gran qualitat pedagògica i didàctica. A més de satifer les necessitats de grups no alfabetitzats, és la solució per a aquells casos en què en una mateixa aula s’hi barregen alfabetitzats i no alfabetitzats.

La segona és Ara i adés. Aquests materials han estat elaborats en el marc de l’acolliment lingüístic a primària i secundària, per Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. Sorgeixen directament de la informació que ens aportava ja fa anys la col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català (Lluïsa Gràcia coord., 2005-2006), que va quedar resumida anys més tard en un sol volum: Llengua i immigració (Lluïsa Gràcia, 2009). Les autores han elaborat textos teòrics de suport al professorat (són molt útils, per exemple, quadres-resum en què, en una sola pàgina, podem veure per a quines llengües pot ser difícil determinat aspecte del català) i activitats d’aula a partir dels contrastos entre el català i les llengües d’origen que es tenien en compte a la col·lecció: amazic, àrab, fula, mandinga, panjabi, romaanès, soninké, tagal, ucraïnès, wòlof i xinès.

Per a la resta, caldrà esperar al 6 de juliol.