Autoavaluació de l’expressió oral

Les converses són grans generadores d’aprenentatge. Això no és cap novetat, però cada vegada que passa em meravello de com en són, de potents.

Avui parlàvem amb en Martí sobre com crear una avaluació per a les converses via Skype. Hem començat amb la idea d’una avaluació reflexiva; calien, per tant, preguntes netes i un scoba. Després hem pensat en l’ús de les rúbriques: tenint en compte que els participants a l’activitat fan un curs regular, amb un programa i uns objectius, pot ser-los beneficiós relacionar les activitats de llengua que fan amb els objectius acadèmics. A més, les rúbriques ofereixen oportunitat per a l’autoregulació de l’aprenentatge, tal com s’explica a Aprobar o aprender?

La idea just comença a gestar-se, però promet molt.