L de Lengua: podcasts de formació per a professors d’L2

Fa un temps em vaig subscriure a L de Lengua. Aproximadament un cop al mes rebo al meu correu la notícia de la publicació d’un nou podcast, sobre temes diversos relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge del castellà com a llengua estrangera. Els podcasts són entrevistes breus amb especialistes de diverses àrees relacionades amb aquest tema: avaluació, activitats d’expressió escrita, formació dels professors, ús de les TIC, ensenyament del vocabulari, notícia de congressos i moltes altres.

M’agrada la idea perquè és senzilla de crear i de consumir. No és que els professors hagin de renunciar a escriure i llegir articles i llibres, sinó una font d’informació com aquesta és perfectament compatible amb això.

Alguns dels meus podcasts preferits són: el que parla dels DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), la conversa amb Lourdes Miquel (toca molts temes, tots molt interessants, i té una visió sobre l’ensenyament plena d’experiència i molta capacitat crítica) i el que parla d’avaluació.