Els mètodes: trobar l’equilibri

Pel que fa al mètode d’ensenyament, cal trobar l’equilibri entre allò que els alumnes saben fer i allò nou. L’estudiant no pot fer sempre el que ha fet sempre, perquè és avorrit; tampoc pot fer sempre coses noves, perquè dubtarà constantment si fa allò que se li demana, i això és una angoixa afegida a l’aprenentatge, un aspecte especialment delicat quan parlem d’adults.

Sovint he pecat de fer massa coses noves, duta, això sí, per l’entusiasme. Crec que ara, amb el nivell I2 que acabo d’acabar, he trobat l’equilibri. A veure, recapitulem: hem fet el diari de notícies, el repàs d’ortografia amb sobres, els exàmens en grup. La resta han estat textos en grup, exercicis de buits, presentacions orals i exàmens individuals, coses que els alumnes ja han fet abans i, per tant, saben com fer.

Només havia sentit aquesta consideració per boca de la Begoña Ruiz fent referència als xinesos i la conveniència de fer-los fer exercicis de còpia de tant en tant, que són els que solen fer a l’escola xinesa. Doncs bé, crec que aquest és gest és igualment necessari per a tots els estudiants.